انواع کاربران بر اساس سطح احراز هویت آن ها

به منظور حفظ امنیت فرآیندهای مالی و اطمینان از سلامت معاملات و وجوه در گردش، ضروری است تا کاربران گرامی با هویت واقعی و احراز شده خود در پلتفرم میهن تتر به فعالیت بپردازند. با این وجود احراز هویت کاربران بسته به نیازمندی‌ها و سطح فعالیتشان در میهن تتر در سطوح مشخصی طبقه بندی می گردد که با ارتقا به هر سطح برخی از امکانات پلتفرم برای ایشان فعال می گردد. در ادامه با هر یک از سطوح احراز هویت در میهن تتر و همچنین امکانات ارائه شده در هر سطح آشنا می شویم.

سطح حساب
دسترسی ها
مدارک مورد نیاز
اول
 • دسترسی به کیف پول اختصاصی
 • واریز ریالی تا سقف حداکثر 25 میلیون تومان در روز با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی
 • برداشت ریالی تا سقف حداکثر 25 میلیون تومان در روز
 • واریز نامحدود رمز ارز در هر روز
 • برداشت رمز ارز تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان در روز
 • احراز اطلاعات هویتی پایه شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و کد ملی
 • شماره موبایل تحت مالکیت کد ملی شخص
دوم
 • واریز ریالی تا سقف 250 میلیون تومان در روز با استفاده از واریز شناسه دار
 • برداشت ریالی تا سقف حداکثر 250 میلیون تومان در روز
 • واریز نامحدود رمز ارز در هر روز
 • برداشت رمز ارز تا سقف حداکثر 100 میلیون تومان در روز
 • بارگذاری تصویر سلفی به همراه کارت ملی و متن امضا شده تعهدنامه
سوم
 • واریز ریالی تا سقف 500 میلیون تومان در روز با استفاده از واریز شناسه دار
 • برداشت ریالی تا سقف حداکثر 500 میلیون تومان در روز
 • واریز نامحدود رمز ارز در هر روز
 • برداشت رمز ارز تا سقف حداکثر 250 میلیون تومان در روز
 • احراز آدرس محل سکونت با استفاده از بسته پستی
چهارم
 • دسترسی به API پلتفرم میهن تتر و دریافت پشتیبانی اختصاصی برای آن
 • واریز ریالی نا محدود با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی
 • واریز ریالی نامحدود با استفاده از واریز شناسه دار
 • برداشت ریالی تا سقف حداکثر یک میلیارد تومان در روز
 • واریز نامحدود رمز ارز در هر روز
 • برداشت رمز ارز تا سقف حداکثر یک میلیارد تومان در روز
 • گواهی امضا مالک حساب
 • گواهی کد اقتصادی مالک حساب
 • انعقاد قرارداد رسمی و پذیرش مفاد آن توسط طرفین